Al-Mauidhoh Hasanah Fil Akhlakil Hasanah (Eps.03) – Tamat – Ustadz Aris Munandar

Akhlak tercela yang kian marak belakangan ini ditenggarai oleh keyakinan yang rusak. Seorang yang memiliki aqidah yang benar, sudah barang tentu mempunyai atsar bagi akhlak seseorang. Karena hakikatnya seorang yang bertauhid ialah mereka yang berakhlak yang baik kepada Allah dengan beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya. Simaklah edisi terakhir dari kitab Al Mauidhoh Hasanah fil Akhlakil Hasanah yang disusun oleh Syaikh Abdul Malik Ar-Ramadhani bersama Ustadz Aris Munandar hafizahullah.

Beliau menjelaskan dalam kajiannya ini macam macam akhlak mahmudah (terpuji) sebagai lawan dari akhlak madzmumah (tercela). Mazmumah artinya tidak baik, tidak patut untuk dikerjakan atau diyakini sebagai suatu kebaikan. Contoh akhlak mazmumah yang kerap tampak ialah seseorang yang mengganggu tetangganya. Ia kurang menjaga adab bertetangga. Padahal banyak isyarat dari hadits tentang akhlak mulia.

Seorang muslim mengenali macam macam akhlak dalam kehidupannya, ia bisa memilah mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh akhlak mulia Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dalam kesehariannya, ia pun dapat dijadikan contoh; contoh akhlak yang baik bagi seseorang kepada seseorang lainnya. Milikilah Akhlak karimah dalam pergaulan Anda.

Adapun hadits tentang adab menuntut ilmu, di dapati di dalamnya hasungan untuk berakhlak yang baik. Demikian pula dalam hadits tentang akhlak yang baik, salah satunya hadits tentang teman yang shalih yang diibaratkan -jika engkau tidak membeli parfumnya, maka engkau mendapatkan bau yang harum-. Milikilah akhlak mulia cepat atau lambat, hal ini sebagai bentuk iman kepada hari akhir dari hadits tentang (hadits memuliakan tetangga), “Man kaana yu’minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaarahu.” Hal tersebut sebagai realisasi dari macam macam akhlak terpuji yang diketahui.

Simak Juga Videonya di: Youtube Mauidhoh Hasanah Fi Akhlakil Hasanah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *