Al Mauidhoh Hasanah Fil Akhlakil Hasanah (Eps.01) – Ustadz Aris Munandar

Keutamaan akhlak yang baik banyak disebutkan di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Akhlak adalah perangai yang dimiliki oleh seseorang. Batin seseorang terkadang dapat dinilai dari perangai yang nampak darinya. Karena zhahir merupakan cerminan batin. Akhlak penuntut ilmu semestinya berbeda dengan orang yang tidak berilmu, ia mempunyai mata hati yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi akhirat maupun dunianya. Kajian ini disarikan dari hadits tentang akhlak mulia.

Kajian ini masuk ke dalam silsilah durus Ramadhan menjelang 10 hari terakhirnya, di dalamnya Anda akan mendapati macam macam akhlak yang dimiliki oleh seseorang: baik atau buruknya. Seorang muslim yang hanif berusaha untuk mencontoh akhlak mulia Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam kesehariannya. Salah satu contoh akhlak yang baik ialah dia berlaku sopan terhadap orang yang dia temui baik ia kenal maupun tidak. Itulah akhlak karimah yang mulai luntur belakangan ini.

Penulis yakni Syaikh Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizahullah banyak mengambil faidah dari hadits tentang adab menuntut ilmu, dan hadits-hadits lainnya seperti hadits tentang akhlak yang baik. Pada kajian ini, pemirsa diajak untuk mengenal macam macam akhlak terpuji yang semestinya dimiliki dan diusahakan untuk ada. Tabiat itu asli, sedang akhlak ada yang sifatnya diusahakan. Simaklah kitab yang berjudul Al-Mauidhoh Hasanah fi Akhlakil Hasanah, satu kitab yang membahas perihal akhlak mulia dan akhlak tercela, bersama guru kita Ustadz Aris Munandar hafizahullah.

Di akhir bahasan terdapat kajian seputar macam macam akhlak mahmudah yang dilakukan oleh pentolan thagut di masanya yakni Musailamah Al Kadzab sang Nabi Palsu. Sungguh fitnah Nabi palsu muncul untuk meronrong tubuh umat Islam dari dalam. Seorang Nabi yang membawa ayat palsu dengan nama Ayat Kodok, Ayat Gajah, dan kedunguan lainnya. Sebelum itu, ada bahasan seputar infaq. Infaq adalah harta yang dikeluarkan di luar pengeluaran yang wajib. Dan penting pula untuk disimak yakni pengertian shodaqoh yang serupa dengan infaq. Bagaimanakah hukum infaq dalam Islam, yuk disimak lebih lanjut.

Simak Juga Videonya di: Youtube Mauidhoh Hasanah Fi Akhlakil Hasanah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *