Kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Eps. 03 – Ustadz Dr. Sufyan Baswedan

Azab kubur akan menyertai seorang hamba yang fajir dan azab Allah bila telah datang tidak bisa dielakkan lagi. Ketahuilah azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Azab kubur adalah pintu pertama menuju perjalanan ke akhirat, apabila dalam persinggahan ini, ia mendapatkan yang terbaik berupa nikmat kubur, maka saat pagi dan petang, Allah kembalikan ruhnya untuk berkata, “Ya Allah segerakanlah hari berbangkit!”

Dan janganlah Anda silau dengan mereka orang-orang mujrimun yang makmur hidupnya, bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Istidraj adalah bentuk penguluran waktu dari Allah kepada hamba-Nya yang berdosa. Sebelum kematian itu datang, hendaknya Anda mempersiapkan taubat yang murni yang mengharapkan ampunan Allah dan azab Nya yang dijauhkan. Pada pokok-pokok Ahlussunnah kali ini, sampai kepada penjabaran fitnah Dajjal, ia termasuk sebesar-besar fitnah di muka bumi. Dijelaskan pula setelah Dajjal mati di tangan Isa ‘alaihissalam dan seterusnya dari tanda tanda kiamat Kubra.

Mengenal nama Allah melahirkan ketakwaan. Mengenal nama Allah dan artinya membuahkan keimanan. Kenalilah nama Allah yang sesungguhnya, yang biasa dikenal dengan sebutan asmaul husna yang secara indah disajikan oleh Ustadz Sufyan Baswedan hafizahullah. Dan kita pun akan mengenal siapa itu yang digelari Jahanamiyun. Dan tentunya mengurai dengan faqih hikmah beriman kepada hari akhir.

Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima dan menyibak hadits tentang hari Kiamat melahirkan perasaan takut dan harap akan ampunan-Nya. Serta mengulang kembali dalil iman kepada hari akhir berikut kengeriannya dan mewujudkan perilaku beriman kepada hari Akhir yang nantinya akan terjadi. Hal ini telah disebutkan dalam hadits rukun iman yang enam. Adapun tanda Kiamat Kubra akan disebutkan secara berurutan dalam Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad ini. Sedangkan hadits tentang rukun iman berikut tanda-tanda hari Kiamat telah berlalu penyebutannya dalam hadits Jibril, darinya Anda memperoleh makna rukun Iman dan rukun Islam yang benar menurut sunnah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *