Kajian Kitab: Kitab Tauhid, Pertemuan 24 (Sebab-Sebab yang Mendatangkan Cinta) – Ustadz Ikrimah

Mahabatullah (cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala) semestinya menjadi prinsip nomor wahid bagi seorang muslim.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Katakanlah: “Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (dari) berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya”. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik”. [at Taubah : 24]. Dalam firman-Nya yang lain, “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu”. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
[Ali Imran : 31].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *