Aqidah Islam: Makna Ibadah dalam Islam (Ushul Tsalatsah Seri 11) – Ustadz Ari Wahyudi

Pada video kajian kitab ushul tsalatsah kali ini akan membahas perngertian al hanifiyyah dan makna ibadah. Arti al hanifiyyah adalah agama yang tidak cenderung kepada kemusyrikan dan dibangun atas dasar ikhlas dalam beribadah kepada Allah ( lihat tafsir surat an nahl 123 ). Makna ibadah secara umum adalah merendahkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan, menjalankan perintah Nya dan menjauhi larangan Nya sesuai yang diperintahkan oleh syariat. Macam macam ibadah ada dua yaitu ibadah kauniyah dan ibadah syariyah.

Allah menjelaskan tujuan penciptaan manusia dalam al quran surat adz dzariyat ayat 56 adalah untuk mengesakan Allah dalam ibadah ( tauhid ). Ayat tersebut sekaligus menjawab pertanyaan untuk apa manusia diciptakan.

Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, keistiqomahan dalam beramal sholeh. aamiin..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *