Al-Ushul Ats-Tsalatsah: Tawakal Meraih Surga Tanpa Hisab (Episode 23) – Ustadz Afifi Abdul Wadud

Tawakal

Para ulama menyebutkan bahwa tawakal adalah pasrahnya hati disertai dengan mengambil sebab. Barangsiapa yang bersandar kepada sebab maka dia musyrik.Barangsiapa menghilangkan sebab maka dia mencela sunnah dan barangsiapa yang mengambil sebab tetapi dia tidak menyandarkan perkaranya kepada Allah maka ia cacat keimanannya.

Allah berfirman:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (segala keperluan)nya,” (Surat ath-Thalaaq: 3).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *