Al-Ushul Ats-Tsalatsah: Hijrah Ada Dua (Episode 46) – Ustadz Afifi Abdul Wadud

Hijrah

Di dalam Risalah Tabukiyah, Imam Ibnul Qayyim membagi hijrah menjadi 2 macam.

Pertama, hijrah dengan hati menuju Allah dan Rasul-Nya. Hijrah ini hukumnya fardhu ‘ain bagi setiap orang di setiap waktu.

Macam yang kedua yaitu hijrah dengan badan dari negeri kafir menuju negeri Islam.

Diantara kedua macam hijrah ini hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasul-Nya adalah yang paling pokok.

(muslim.or.id/120-hijrah-kepada-allah-dan-rasul-nya.html)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *