Category : Kajian Islam

Kajian Kitab: Al-Ushul Ats-Tsalatsah, Pertemuan 5 – Ustadz Muhammad Romelan

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah- berkata: “Aku telah memilihkan dan menetapkan tsalatsaul ushul (tiga pokok) tauhid ar rububiyyah, tauhid al uluhiyyah, dan al wala wal bara. Inilah hakekat agama Islam. Namun perhatikan lafadz-lafadz ini dan carilah kandungannya dari ilmu dan amal. Dan tidak mungkin ilmu kecuali engkau memperhatikan setiap masing-masingnya.” Barangsiapa yang tidak mampu Read More

Kajian Kitab : Al-Ushul Ats-Tsalatsah, Pertemuan 4 – Ustadz Muhammad Romelan

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah- berkata: “Aku telah memilihkan dan menetapkan tsalatsaul ushul (tiga pokok) tauhid ar rububiyyah, tauhid al uluhiyyah, dan al wala wal bara. Inilah hakekat agama Islam. Namun perhatikan lafadz-lafadz ini dan carilah kandungannya dari ilmu dan amal. Dan tidak mungkin ilmu kecuali engkau memperhatikan setiap masing-masingnya.” Barangsiapa yang tidak mampu Read More

Kajian Kitab : Al-Ushul Ats-Tsalatsah, Pertemuan 3 – Ustadz Muhammad Romelan

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah- berkata: “Aku telah memilihkan dan menetapkan tsalatsaul ushul (tiga pokok) tauhid ar rububiyyah, tauhid al uluhiyyah, dan al wala wal bara. Inilah hakekat agama Islam. Namun perhatikan lafadz-lafadz ini dan carilah kandungannya dari ilmu dan amal. Dan tidak mungkin ilmu kecuali engkau memperhatikan setiap masing-masingnya.” Barangsiapa yang tidak mampu Read More

Kajian Kitab : Al-Ushul Ats-Tsalatsah, Pertemuan 2 – Ustadz Muhammad Romelan

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah- berkata: “Aku telah memilihkan dan menetapkan tsalatsaul ushul (tiga pokok) tauhid ar rububiyyah, tauhid al uluhiyyah, dan al wala wal bara. Inilah hakekat agama Islam. Namun perhatikan lafadz-lafadz ini dan carilah kandungannya dari ilmu dan amal. Dan tidak mungkin ilmu kecuali engkau memperhatikan setiap masing-masingnya.” Barangsiapa yang tidak mampu Read More

Belajar Tauhid dari Buku Faiz Bertanya: Allah Maha Melihat I Eps. 04 – Kak Erlan Iskandar

Allah Maha Melihat segala sesuatu, inilah aqidah yang semestinya ditenamkan dalam benak putra-putri kaum muslimin. Dalam bahasan Allah Maha Melihat Asmaul Husna disebutkan bahwa Allah Maha Mengetahui segalanya, dalam bahasan ini disebut dengan Muraqabah (Senantiasa Merasa Diawasi Oleh Allah). Selain, Allah Maha Melihat, maka Allah Ta’ala mempunyai sifat Mendengar (Ass-Sami’), oleh karena itu tepatlah jika Read More

Al-Qawa’idul Arba’, Seri 10 (Syarat Diterimanya Ibadah) – Ustadz Abu Isa

Syarat diterimanya ibadah merupakan pembahasan penting dalam bab aqidah. Rukun ibadah yang kita kenal ada tiga yakni khauf, raja’ dan mahabbah (takut, berharap, dan cinta) pada diri seseorang. Amalan ibadah yang diterima Allah termasuk semulia-mulia amalan. Sebab ia telah mencapai hal yang diinginkan. Keutamaan ibadah banyak disebutkan dalam hadits-hadits, di antaranya dalil tentang ikhlas. Sebab Read More

Al-Qawa’idul Arba’, Seri 09 (Tujuan Penciptaan Manusia) – Ustadz Abu Isa

Tahukah Anda tentang tujuan penciptaan manusia? Hakikat penciptaan manusia, bukan diciptakan sia-sia, melainkan ada maksud (hikmah) terbaik di dalamnya. Mempelajari hadits tentang tauhid membuahkan keimanan. Di antara keutamaan kalimat tauhid ialah menjaga pelakunya dari ketergelinciran, ia kokoh di atas jalan. Ia tetap istiqamah dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tauhid Read More

Serial Kitab Tauhid Eps. 60: Bab 57 – Jadilah Mukmin yang Kuat – Ustadz Afifi Abdul Wadud

Mukmin yang kuat lebih baik dari muslim yang lemah … jadilah mukmin yang kuat! Demikian pesan dari hadits yang mulia. Syarat syarat mukmin yang kuat ada pada ketakwaannya. Semakin taqwa, maka ia semakin kuat dalam mengarungi kehidupan. Kekuatan iman tidak bisa dipisahkan. Bersungguh sungguh dalam Islam bukan semata dalam bab perlombaan dunia, bahkan lebih dari Read More

Serial Kitab Tauhid Eps. 59: Bab 57 – Seandainya Begini dan Begitu – Ustadz Afifi Abdul Wadud

Takdir bukan perkara yang tabu untuk dibicarakan saat yang membicarakannya dengan mengutip ayat Al-Qur’an dan penggalan hadits Nabi yang mulia. Dan menjadi tercela manakala akal manusia yang terbatas ikut “nimbrung” mengkritisi kebijakan syariat. Hadits tentang takdir untuk diimani, bukan diingkari. Contoh qada dan qadar yang paling sederhana adalah pertumbuhan seorang anak dari mulai bayi, menjadi Read More

Serial Kitab Tauhid Eps. 58: Bab 56 – Hanya Memohon Jannah – Ustadz Afifi Abdul Wadud

Sebuah cita-cita yang mulia bagi seorang muslim yaitu diberikan nikmat berupa melihat wajah Allah di Surga, itulah sebesar-besar kenikmatan sebagaimana dituturkan dalam hadits-hadits yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Allah Ta’ala mempunyai wajah, wajah Allah dalam Al Quran disebutkan dalam sebuah ayat, “Kullu haalikun illa wajhah (semuanya kan binasa kecuali Wajah Allah)” Cara masuk Surga telah Read More

1 4 5 6 7 8 55